Veiligheidsglas
Veiligheidglas wordt toegepast om ongelukken te voorkomen als gevolg van doorval en als inbraakpreventie. Onder veiligheidsglas vallen alle soorten draadglas, gelaagdglas en hardglas. Welke soort waar en wanneer moet worden toegepast wordt omschreven in de veiligheidsnorm NEN 3569: Veiligheidsbeglazing in gebouwen.

Veiligheidsglas: Draadglas
Draadglas is een glassoort van 6 tot 7 mm dik waarin een net van metaaldraden is verwerkt. Deze draden houden bij breuk het glas bijelkaar, zodat het niet uit elkaar valt met alle gevolgen van dien. Bij draadglas onderscheiden we engels- , brute- en spiegeldraadglas.

Veiligheidsglas: Gelaagd glas
Gelaagd glas is veiligheidsglas dat bestaat uit twee glasbladen met daartussen een veiligheidsfolie, deze folie zorgt ervoor dat het glas bijeen wordt gehouden bij breuk. Dit glas is in verschillende diktes verkrijgbaar. Welke dikte moet worden toegepast is afhankelijk van de oppervlakte van het te plaatsen glas en situatie waarin het glas geplaatst moet worden.